A projekt bemutatása

PROJEKTTÁBLA megtekintése

A Zala folyó, és rajta keresztül a Balaton hazánk egyik legérzékenyebb területe felszíni és felszín alatti vizek szempontjából.
Zalaszentgrót és környezetének minden települése ezen a kiemelt értéket képviselő vízgyűjtő területen fekszik, így kiemelten fontos a vizeink védelme.

Az. Európai Unió és az Európai Kohéziós Alap támogatásával a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében 4,23 milliárd forintos támogatással valósul meg a zalaszentgróti szennyvíztisztító telep korszerűsítése, ill. a külvárosi részek és Türje község eddig csatornázással nem érintett területeinek, valamint Tekenye község teljes egészét érintő szennyvíz hálózatfejlesztés.
A projekt eredményeként a felújított rendszer nagyobb kapacitással és hosszabbtávon szolgálhatja a lakosságot, évtizedekig biztosítva a szennyvíz biztonságos ártalmatlanítását ezáltal is védve egyik legnagyobb kincsünket, a vizet.

Térségünkben az utóbbi évek egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházása az önkormányzatok tulajdonában lévő, az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (ZALAVÍZ Zrt) által üzemeltetett rendszer bővítése és megújítása.

A zalaszentgróti telep eddig a város és további 4 település (Zalabér, Zalavég, Batyk és Pakod) lakosának, intézményeinek és vállalkozásainak szennyvizét ártalmatlanította. A projekt keretében az elavult türjei telep felszámolása, Zalaszentgrót és Türje eddig el nem látott részeinek, valamint Tekenye község teljes egészének csatorna kiépítése, ill. a zalaszentgróti befogadó telep technológiai fejlesztése valósul meg.
    
A BERUHÁZÁS CÉLJA:
    • Közel 600 lakóingatlannál keletkező házi kommunális szennyvíz összegyűjtése környezetbarát módon a meglévő csatornarendszer bővítésével.
    • A meglévő zalaszentgróti szennyvíztelep tisztítási kapacitásának növelése a tervezett szennyvízhálózat bővítése miatt, az elavult berendezések és technológiai egységek korszerűsítésével.
    • Új műszaki megoldásokkal gazdaságosabb üzemvitel megteremtése.
    • A hazai és európai uniós normák, jogszabályi előírások, irányelvek, határértékek betartása.
    • Zalaszentgrót és környéke élhetőségének biztosítása a fenntartható körülmények fejlesztése által.

A beruházás a meglévő tisztítómű folyamatos üzemelése mellett zajlik.

PROJEKTADATOK
Projekt címe: Zalaszentgrót központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása
Projekt azonosító száma: KEHOP-2..2.2-15-2019-00147
Végső kedvezményezett: Zalaszentgrót város, Tekenye és Türje községek Önkormányzata
Konzorciumi partner: Építési és Közlekedési Minisztérium
Támogatás mértéke: 85,143861%
Szerződött támogatás összege: 4 156 705 528 Ft
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023. 12. 17.
Bővebb információ: www.zalaszentgrot.hu